Lektion, m
ån 16 september¤ Mer om mutationer: (s.64)

-Vad är?

-Hur uppkommer de?

-Vilka konsekvenser får de?¤ Olika sorters mutationer:

Genmutationer: Mutationens konsekvens bestäms av den påverkan mutationen har på proteinet som

genen kodar för.


a) Formen på proteinet ändras inte: (“silent mutation”) Ingen påverkan på proteinets funktion!


b) Formen på proteinet ändras lite grann (exempelvis om en aminosyra byts ut mot en annan). Konsekvensen blir (oftast) en försämring

av proteinets funktion.


c) Formen på proteinet ändras mycket! Konsekvensen blir total förlust av proteinets funktion!


Kromosommutationer:

Här påverkas MÅNGA gener/många proteiner och konsekvenserna blir mer drastiska för individen!


Originalgen:

TAC GAT CTG GAT AGG TCC


-Vilka konsekvenser får följande mutationer?


1) Den 12:e kvävebasen från vänster byts ut mot ett C. -konsekvens?


2) Den 9:e kvävebasen från vänster byts ut mot ett T. -konsekvens?


3) Efter den 8:e kvävebasen tillkommer en ny kvävebas T. -konsekvens?¤ sambandet DNA-kromosom, s. 51 (-Vad ÄR en kromosom? -Vad betyder symbolen X=? )


-Vad är kromosomer? https://www.youtube.com/watch?v=xUrlreMaUrs


DNA package: Snygga animationer, högt tempo, https://www.youtube.com/watch?v=gbSIBhFwQ4s


DNA package (mer ingående, mer korrekt, men mycket termer...)

https://www.youtube.com/watch?v=8Ayp7ReOUG8


Allmänt om celler/Mitos: https://www.youtube.com/watch?v=Q6ucKWIIFmg¤ Förbereda lab: Mitosens olika faser, s. 58-59

http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/activities/cell_cycle/cell_cycle.html