Mål:


¤ "nervsystem hos olika arter": Evolution av nervsystem: s. 215


¤ Kunna ge flera olika förklaringar till VARFÖR den verklighet som vi uppfattar som “verklig” inte nödvändigtvis är samma som “den verkliga verkligheten” (den fysiska verkligheten)!


¤ Kunna redogöra för “ögats konstruktion och funktion”. Från detektion av stimuli till tolkning av synintrycken i hjärnan (s.234-235 + lektion)


¤ Kunna redogöra för begreppet sensory substitution! Ge konkreta exempel och förklara hur “omprogrammeringen av hjärnan” går till!


¤ Kunna beskriva vad som avgör en persons reaktionstid när den (seende!) fångar en fallande linjal!¤ Kunna förklara hur vi blir medvetna om vår omvärld (“verklighetsuppfattningen”) genom att använda adekvata uttryck.¤ kunna redogöra för “personligheterna” hos höger- och vänster hjärnhalva (s.223, + lektion)


¤ Kunna redogöra för “the Charles Bonnett syndrome”: -VAD sker i hjärnan? -Hur vanligt är det?


¤ Kunna redogöra för nervcellens byggnad (anatomi) och funktion. (Kunna rita upp en nervcell och visa dess delar) (s.216-218 + lektioner)


¤ Kunna redogöra för synapsens byggnad (anatomi) och funktion. (Kunna rita upp en synaps och visa dess delar, s 218). Kunna redogöra för “manipulation” (påverkan) av synapser och vilka konsekvenser det kan få (botox, stridsgaser)


¤ Kunna ge sex exempel på signalsubstanser och tala om VAR i nervsstemet de är verksamma (s. 219-220 + lektion)


¤ Kunna redogöra för indelningen av vårt nervsystem (s. 215, 222, 224 + lektion)


¤ kunna beskriva amygdalas funktion i vårt nervsystem. -Hur utövar amygdala sin effekt på kroppen? “Den låga- och den höga rädslevägen”. -Vad skiljer dem åt?

-Varför reagerar vissa med hjärtklappning och muntorrhet när de skall hålla ett muntligt föredrag?

(s.208, 221 + lektion)