En blodig lab....

Ni får två lab-tillfällen på er.

Det är MÅNGA olika uppgifter att utföra, så använd tiden i lab på ett effektivt sätt!Detta förväntas ni undersöka och redovisa:


1. Blodsocker: Undersök hur blodsockerhalten hos en person i gruppen ändras efter intag av glukoslösning (https://en.wikipedia.org/wiki/Glucose_tolerance_test).

Testpersonens blodsocker (grundvärdet) bestäms på fastande mage. Glukoslösningen måste drickas på max 5 minuter. Mät blodsockret varje kvart så länge som möjligt!


2. Blodtryck/puls: Använd blodtrycksmätare och bestäm alla gruppdeltagares blodtryck och puls. Mät två gånger (med minst 20 min mellan) och tag medelvärden. Använd samma mätare båda gångerna, eftersom de är olika kalibrerade! Välj ut EN testperson och undersök hur personens värden påverkas av nikotin eller koffein eller fysisk aktivitet!


nikotin: personen som testas skall inte ha snusat på hela långa dagen. “Basvärdena”bestäms. Tvenne portioner “ICE COOL lyft” ilägges läppen på testpersonen och tillåts verka i 15 min (?) innan en ny mätning görs. Upprepas efter ytterligare 15 min

koffein: Samma som ovan, fast snuset utbytes mot tvenne tabletter “SKIP” (koffein, 200 mg)

fysisk aktivitet: samma som ovan, fast nikotin/koffein utbyts mot spring i trappor (till matsalen och tillbaka så snabbt som möjligt!)


3. Fotografera olika sorters vita blodkroppar! Gör även en uppskattning av förhållandet mellan röda och vita blodkroppar och jämför med bokens uppgifter, s. 234

YOUTUBE: sök på “staining white bloodcells4. Hjärtats anatomi: Dissikera ett hjärta och visa så många anatomiska detaljer som möjligt (kräver konsultation av YOUTUBE innan dissektion! Sök på “dissection of heart” obs! Tänk på att det är ett grishjärta ni kommer att undersöka)5. Hjärtats funktion: ¤ Använd Coalan för att ta fram ditt personliga EKG! Skriv ut och jämför inom gruppen. -Likheter? -Skillnader? -Förklaringar?


6. Lyssna till ditt hjärta! Använd stetoskop eller “baby-heart-monitor” för att jämföra ljuden från gruppdeltagarnas arbetande hjärtan! -Likheter? -Skillnader? -Förklaringar?


7. Beräkna tiden: Beräkna tiden för att cirkulera totala blodvolymen i kroppen hos varje gruppdeltagare! (googla ”slagvolym”)