Lektion, andningens mekanism, -takt & sjukdomar, 9 april
¤ andningsmekanismen:


Vid inandning blir bröstkorgen större. -Hur går det till? https://www.youtube.com/watch?v=pu2-HODOZ10

-Vad är “lungsäcken” och hur fungerar den?

https://www.youtube.com/watch?v=Ccya8KXu9xg

-Är lungorna elastiska? (j/n?)¤ andningstakten: -Vad är det som bestämmer hur snabbt du andas?


¤ andetagsvolymen (i avslappnat tillstånd): -Hur bestämma den?


¤ antalet andetag/min: -Hur bestämma det?


¤ sjukdomar i luftvägarna: (astma, KOL, emfysem)

-Vad är det som orsakar problem/sjukdomar i luftvägarna?


¤ “partiklar”: -Vad innebär pm2,5 resp. pm10?

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/luftfororeningar-och-dess-effekter/fakta-om-partiklar-i-luft-pm25-och-pm10/

https://ww2.arb.ca.gov/resources/inhalable-particulate-matter-and-health