Fem metoder för att
skapa immunitet +

fördelar/nackdelar med resp. metod:  1. Vaccination med ”oskadliggjord fiende” (+ adjuvans?)  1. Vaccination med ”delar av fienden” (+ adjuvans?)  1. Vaccination med ”fiendens kod” (+ adjuvans?)  1. Utsättas för ”fienden live”!  1. Injektion av färdiga antikropparJämförelse av fördelar/nackdelar med de olika metoderna:Metod 1,2 och 3:Fördelar: Metod 1-3 (samt 4!) ger ett ”minne” hos försvaret, vilket ger ett snabbare ”svar” nästa gång fienden dyker upp. Detta ”minne” fås inte med metod 5...

Nackdelar: Kan innebära en risk om ”adjuvans” används, eftersom dessa molekyler KAN orsaka skador (ex ”narkolepsi” (!) , ”post-covid syndrom (?)”, etc).

Dessutom är det inte ”fienden live” som immunförsvaret lär sig känna igen (metod 1-3) ! Detta KAN innebära ett något svagare skydd jämfört med ett skydd bildat mot ”fienden live” (om man jämför med metod 4)Metod 4:

Fördelar: Ger det starkaste och bästa immunförsvaret! (förutsatt att man överlever...) Innebär ingen risk för biverkningar p g a ”adjuvans”!

Nackdel: Risk att man dör...Metod 5:

fördelar: Ger ett snabbt immunförsvar mot aktuell fiende! (snabbare än metod 1-4!) Man slipper ”adjuvans”!

Nackdelar:

Skyddet är tidsbegränsat (några månader), i jämförelse med metod 1-4 som ofta ger ett livslångt skydd!

Antikropparna är inte framtagna av det egna immunförsvaret, vilket gör att de kanske inte kommunicerar så bra med resten av det kroppsegna försvaret!