Jämförelse mellan Bakterier och Eukaryota celler:5 Likheter:


Likhet:

Förklaring/kommentar:


1.2.3.4.5.
5 Skillnader:


Skillnad:

Förklaring/kommentar:


1.2.3.4.5.