Åderförfetttning/Åderförkalkning/kärlkramp/hjärtstopp: (s. 153)


Vad sker?

1) Blodkärlet täpps till på grund av mättade fettsyror och kolesterol => åderförfettning

2) Inlagring av kalcium (Ca2+) => åderförkalkning


-Verkan? Vilka effekter kan åderförfettning/åderförkalkning få?

¤ Åderförkalkningen gör att blodkärlen förlorar sin elasticitet! De blir “sköra”. Risk att de spricker!

¤ När kärlen täpps till blir det stor risk för blodproppar! (vilket kan leda till allt nedanstående!)

¤ Kärlkramp, Hjärtinfarkt, stroke (=hjärnblödning), TIA, mm


Riskfaktorer:

¤ ärftlighet (generna)

¤ felaktig kost

¤ för lite motion

¤ rökning

¤ övervikt

¤ ålder

¤ högt blodtryck


Frågor: http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Aderforkalkning/


Kärlkramp: (s. 153) Är INTE ”kramp i kärlen” utan kramp i delar av hjärtmusklen!

Obs! Skillnaden! Mer än 200 000 svenskar lider av detta!

-Orsak?

Syrebrist i delar av hjärtmuskeln p g a blodet inte kommer fram i hjärtats kranskärl. Beror på åderförfettning/åderförkalkning. För lite blod kommer fram.


Verkan? Smärta! Hjärtmuskeln larmar med ”grym smärta”. Kan leda till en “hjärtattack” (=hjärtinfarkt). Detta innebär att delar av hjärtmuskeln dör!


Behandling? By-pass operation, ballongvidgning eller behandling med nitroglycerin resp. acetylsalicylsyra


http://sv.wikipedia.org/wiki/Nitroglycerin


https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/sjukdomar/acetylsalicylsyra-vid-hjart-karlsjukdom/Ballongvidgning: (obs! ”stent” = ”hönsnätet”)

http://www.youtube.com/watch?v=9wJWyGyCgSI


Bypassoperation: (obs! ordet ”graft” = ”förbikoppling”)

https://www.youtube.com/watch?v=3Nf6Q2skGOM&t=56s


Hjärtstopp: -Vad gör man?