Lärdomar från Hönan:


Undersökt del:


Observation:

Noterat av:

Ryggrad:

Diskar mellan ryggkotorna verkar saknas


(skillnad!)

Alla grupper?

Ryggrad:

Längs hönans ryggrad löper en broskskena (som en “skridskoskena” som gör ryggraden “stel”.

(skillnad!)Alexander W:s grupp visar i sin teoridel att en liknande struktur även finns hos oss m.skor!

Kallas “interspinous filament

Axelled:

En kulled! Precis som hos människor


(likhet!)

(Sofia L:s grupp)Armbågs-

led

En sammansatt led, precis som hos människor! En vridled + en gångjärnsled


(likhet!)

Rasmus grupp visar vridled i armbågen:


höftled

Kulled??? Ledhuvudet är INTE “en kula” som hos människa, (mer som “en sked”)… -Är det ens en “kulled”?


(skillnad!)

Alexander W:s grupp:

Knäled

Innehåller korsband och yttre ledband/ligament!


(likhet!)


Karens grupp visar hönans korsband:Knäled

-Vilken sorts led är Hönans knä?


(skillnad?) (likhet?)


Sofia L:s grupp visar knäled:

Knäled

-Knäskål finns! Knäskål finns INTE!

Alexander W:s grupp mot resten av världen…