Cirkulation hos olika djur

Typ av Djur:

Antal rum i hjärta:

Öppet/slutet kretslopp?

Enkelt/

Dubbelt

kretslopp?

Fullständigt/

Ofullständigt

kretslopp?

Jämnvarm/

Växelvarm?