Mål, Mikrobiologi

glöm inte att kolla lektionsanteckningar! Labbar ingår förstås.

Sidor i boken: 24-26, 42-46, 48-50, 65, 96-98, 170-76, 182-187Du skall kunna:

¤ Rita upp en bakterie och visa hur den är uppbyggd https://ehinger.nu/undervisning/kurser/biologi-2/lektioner/62-cell-och-molekylarbiologi/266-bakteriecellens-uppbyggnad.html¤ Kunna jämföra uppbyggnaden (likheter och skillnader) hos bakterier och eukaryota celler (växt-, djur- & jästceller)


¤ På ett pedagogiskt sätt kunna visa storleksförhållande mellan virus, bakterier och eukaryota celler


¤ “Bra och dåligt” med bakterier. Kunna ge fem exepmel på “bra med bakterier“ och fem exempel på “dåligt med bakterier” https://www.youtube.com/watch?v=g6bZqWJbvss


¤ klassifikation av bakterier: -VARFÖR är det viktigt och HUR går det till? (Vilka olika delar tittar man på) https://www.youtube.com/watch?v=8IJRzcPC9wg¤ antibiotika:

-Vad är?

-Hur fungerar antibiotika? (mekanismer)

-Vad är bredspektrum-, resp. smalspektrumantibiotika? (fördelar/nackdelar)

-Vad är probiotika? (Hur skiljer sig probiotika från antibiotika?)

-varför funkar inte antibiotika på virus eller på svampceller?


¤ antibiotikaresistens: -Varför har vårt samhälle ett problem med antibiotiakresistens?

-Orsaker? (artiklar + förelärning ,  https://urplay.se/program/176831-ur-samtiden-mikroorganismer-vi-lever-med-pandemier-gar-det-att-skydda-sig

(obs! Inte hela föreläsningen! Endast mellan minut 44 – 54 !)¤ biofilm:

-Beskriv/karakterisera fenomenet! -Vad kännetecknar "biofilm"?

-Varför bildar bakterierna biofilmer?

-Varför är det viktigt att känna till fenomenet?


¤ Tarmbakterierna och hälsan:

-Vilka delar av personligheten hos möss och människor kan påverkas av sammansättningen av tarmbakterier i tarmen?

-Ge tre exempel på "mekanismer" för HUR tarmbakterierna kan påverka vad som sker uppe i hjärnan

-Ge tre exempel på hur sammansättningen tarmbakterierna kan påverkas/manipuleras.


¤ Immunitet:

-Ge fem exempel på HUR man kan få immunitet (lektion)

-Du skall kunna jämföra de olika metoderna med varandra m a p fördelar och nackdelar

-antikroppar: -Vad är? -Var finns de? -Hur skyddar de mot "fiender" (bakterier/virus)?


¤ virus (allmänt)

-Vad är virus?

-Hur fungerar virus?

-Hur är virus uppbyggt? -Storlek?
¤ Influensavirus:

-Uppbyggnad/karakterisering: -Hur är influensaviruset uppbyggt? -Hur skulle man kunna bekämpa det?


-Varför måste man vaccineras mot säsongsinfluensan på nytt varje år?

-Varför funkar inte vaccinet till 100%?

-Hur många svenskar dör per år i säsongsinfluensan? -Samhällskostnad?

Svininfluensan: -När skedde denna pandemi? -Vilken virusvariant orsakade pandemin? -Varför fick ungdomarna narkolepsi?

-spanska sjukan: -När skedde denna pandemi? -Vilken virusvariant orsakade pandemin? -Hur många dog?


HIV/AIDS:

¤ Uppbyggnad/karakterisering: -Hur är HIV-viruset uppbyggt?

¤ -Hur går det till när HIV infekterar sin värdcell? Beskriv så noga du kan genom att använda dig av adekvata termer!

¤ -Vad gör kroppens T-celler? (lärobok s. 176)

¤ -Vad sker i kroppen vid en infektion av HIV-virus? (lärobok s. 185) -Hur lång tid tar de olika faserna ? -Vilka är symptomen? Kunna rita upp en graf som visar halten HIV-virus i blodet och halten T-hjälparceller (s.185)

¤ -Hur fungerar bromsmediciner mot HIV? (s.186)


Jäst:

¤ -Hur är jästcellen uppbyggd? Skillnader / likheter med bakterier-, växt- och djurceller?


¤ -Hur förökar sig jästceller? -Vad blir de cellulära svaren när a- faktorn binder till receptorna på

α - cellens yta?


¤ -Vad kan man ha jäst till?


¤ Energiutvinning i jästcellen: Med- och utan syre! (kunna jämföra )


Immunförsvaret:

¤ Det ospecifika försvaret: (s. 167-170) kallas även “medfödda försvaret”. -Vilka olika delar ingår i det ospecifika försvaret? Lite fördjupad kunskap om varje punkt.


¤ Det specifika försvaret: kort om antikroppar (s. 171), B-celler (s. 172) och T-celler (s.176)