Hjärnan, Mål


Du skall kunna:


¤ Rita upp en nervcell och tydligt markera dess delar


¤ Kunna förklara funktionen hos en nervcell med hjälp av adekvata termer.


¤ Kunna förklara hur en synaps fungerar (s. 218)


¤ Kunna ge olika exempel på “manipulation av synapser”. (-Vilka effekter får manipulationen? -När används de? -Hur funkar det?)


¤ Kunna beskriva indelning av nervsystemet (lektion)


¤ Lite mer ingående om “bukhjärnan” (hur passar detta system in i “indelningen av nervsystemet”? var finns detta system? Vad gör det? Vilken betydelse kan det ha för personer med tarmproblem? Olika ämnen som påerkar nervceller i detta system)


¤ Kunna förklara hur hjärnan skapar en bild av “verkligheten” och förklara varför den “verklighet” vi upplever inte nödvändigtvis är exakt samma som “den objektiva verkligheten”.


¤ kunna förklara fenomenet sensory substitution, kunna ge konkreta exempel och kunna förklara HUR det kan fungera!


¤ kunna förklara “reaktionsvägen” från det att någon klappar dig på axeln tills dess att du greppar staven


¤ kunna förklara hur hjärnan blir medveten om vad som finns i omvärlden