Lektion, 18 okt ”Energi i cellen”  1. -Vilket är SYFTET med processerna Fotosyntes och Cellandning?

  2. VAR SKER processerna?

  3. -Vilket är SAMBANDET mellan processerna? (-Hur hänger de ihop?)

  4. -Varför är molekylen ATP så energirik? )

https://www.youtube.com/watch?v=NN5Y57NbnrU