Senor och ligament, 5 maj 2024


Senor: Förbinder muskel och skelettben. Senor består huvudsakligen av proteinet kollagen, vilket ger stor draghållfasthet. Kollagenfibrerna binds ihop av proteoglukaner, vilka drar till sig vatten och bildar en ”gel”. Det är tack vare proteoglukaner som senan har en viss ”fjädringsförmåga”. Senan består också av levande celler (tenocyter)! Dessa celler bygger upp och bryter ner senan, ”formar den”. HUR detta sker är inte känt! Man vet dock att tenocyterna har kontakt med varandra och utbyter information med varandra! Det finns också blod- och nervtrådar i senan. På muskelsidan ”växer senan ihop” med bindvävnaden som omger muskeln, likaså på ”bensidan”, där senan “växer in i skelettet” (se Fig 2) . Vid idrottsskador håller oftast själva senan, medans muskelfästet kan slitas av. Vid muskelfästet sitter (inne i senan) känselreceptorer (“Golgis senorgan”) som känner av senans belastning.


Senornas funktion är att överföra kraften från musklerna till skelettbenen (se Fig 1).


Figur 1: Sena i underarmen + “handen” + bra bild på “fot”:

https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/muskler-och-senor/


Figur 2: Senorganet (Golgis senorgan): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray938.png

Figur 3: hälsena med “bursa”: https://xn--hlsporrekliniken-vnb.se/slemsacksinflammation-i-halen/


ligament (=“ledband”): Ligament och ledband förbinder skelettben och skelettben, INTE skelettben och muskler! (det är senornas jobb!). Ligament finns i och omkring leder . Ligamentets struktur är mer eller mindre elastiskt, beroende på behovet av rörlighet. I t ex ryggraden är det ”mer elastiskt”. Ligamentens/ledbandens funktion är att stödja/stabilisera leden och samtidigt ge leden så mycket rörlighet och vighet som möjligt (se Fig 4).Figur 4: Bra bild på fotens ligament!: http://traningslara.se/fotledsskador-del-i/


Intressant nog går det i träningssammanhang ut på att snabbast möjligt dämpa den kroppsliga reaktion som läkarna (länk: Ortopedmagasinet, se nedan) finner nödvändig för en god läkning!Senor läker, trots vår hjälp!

(Ortopediskt Magasin 2009;2)


Underrubrik: “Vad är en sena?”

1) -Hur är en sena uppbyggd?


2) Vad menar professor Per med att “tenocytern kysser varandra”?


3) Hur sker senors längdtillväxt?


4) Hur ser skadeområdet ut i en “re-rupterad” (åter-avsliten) hälsena och vilka slutsatser drar professor Per av detta?


Underrubrik: “Hur läker den” (en avsliten sena)

5) -Vilka fyra faser delas läkningen av en avsliten sena in i och vad sker under dem (kort beskrivning på Brommaitisk svenska!)


Underrubrik: “läkemedel och läkningen: både bra och dåligt”

6) -VARFÖR är inflammationsfasen så viktig?


Underrubrik: “det skall vara drag i senor”

7) -Hur påverkas hållfastheten i senan (obs! Råttor!) om den inte belastas under “läkningstiden”?8) -Vilken sorts belastning är bäst för att stimulera senläkning hos råttor?


9) Hur behandlar man avsliten hälsena hos människor?Svd, 7 jan 2022: “En del patienter kan ha svårt att förstå att effekten är i stort sett samma”

https://www.svd.se/a/z76qjw/traningsmyterna-kan-en-trasig-halsena-laka-utan-operation

Hälsenebristning, symtom och behandling: https://www.1177.se/Stockholm/olyckor--skador/skador-pa-hander-och-fotter/halsenebristning/