Fyra beniga frågor!, 30 april 2024

s 192 i boken, internet

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Skelett-och-leder/

http://www.solunetti.fi/se/histologia/luu/1) -Hur många ben i vårt skelett?

Enkelt svar:

Nyanserat svar:


2) -Vilket är största / minsta skelettbenet i kroppen?3) Hur är ett skelettben uppbyggt “på makroskopisk nivå”, alltså det man SER!


http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Skelett-och-leder/

http://www.solunetti.fi/se/histologia/luu/4) Hur är ett skelettben uppbyggt “på mikroskopisk nivå”, alltså det man inte SER!

(vilka organiska och vilka oorganiska beståndsdelar bygger upp skelettet?) http://www.solunetti.fi/se/histologia/luu/