-Hur kan hjärnan utföra en kontrollerad rörelse?
1) Jämförelse mellan “en generell djurcell” och “en muskelcell”: https://www.youtube.com/watch?v=5ugDJhmmkFM (allmän djurcell)

https://www.youtube.com/watch?v=nbwpD1bqyQ8 (muskelcell, 21.17 in på klippet)


obs! notera likheter! Notera skillnader! -Slutsatser?
2) -Hur sker signalering från hjärna till muskelcell?


https://www.youtube.com/watch?v=0mhAN4-8uWo (obs! Den här har du redan sett! Visar kopplingen mellan nervcell och mukelcell. Detta är alltså repetition! Jag tar inte upp det igen!)

https://www.youtube.com/watch?v=IOkn1ldFO60 Visar kopplingen mellan SR och sarcolemma på ett bra sätt! Alltså hur aktionspotentialen “tar sig in i muskelcellens inre”


https://www.youtube.com/watch?v=0kFmbrRJq4w Visar “the sliding-filament-theory”, alltså hur myosin och aktin samarbetar på molekylär nivå + “Sarcomer”.


https://www.youtube.com/watch?v=sZuy356qkPM Egentligen samma sak som de två andra klippen, men visar dessutom skillnaden mellan olika sorters muskelfibrer
3) Några ord för att förklara förloppet (obs! Det finns absolut fler!):

pannlob

talamus

förlängda märgen

motorisk nerv

synaps

aktionspotential (i nervcellens membran)

signalsubstans (AcCh)

molekylstyrda receptorer (=jonkanaler) på muskelcellens yta (“sarcolemma”)

vilopotential

tröskelvärde

aktionspotential (i muskelcellens membran!)

t-rör

SR (lager av Ca2+ inne i muskelcellen)

aktin och myosin (= proteinfilament)

blockerande proteiner

bindningsställen för myosinklubborna

sarkomer (= minsta kontraktila delen av en muskelcell, s. 285 i boken)

ATP

kontraktion (= sammandragning)