Lab: bakterier

Jobba tre och tre


Mål: Ta fram egna bakterier, välja en bakterie och visa om den är gram+/gram- samt hur den reagerar på olika antibiotika


Ni skall:

¤ gjuta odlingsplattor med vanlig näring + agar, samt med McConkey agar


¤ Ni skall göra tumavtryck (på näringsagar), inkubera i värmeskåp (37°C, 24h) därefter välja ut en bakteriekoloni som växer bra och har tydlig färg (= ”er okända bakterie).


¤ Göra en ”renstrykning” (s. 103 i l.b), fota och ha med i rapportens resultatdel


¤ odla ”er bakerie” tillsammans med E.coli och B.megaterium, för att kunna visa att er bakterie är antingen Gram + eller Gram - . Fota och ha med i rapportens resultatdel


¤ Färga ”er bakteri” enligt protokoll för Gramfärgning. Använd mikroskop , fota och ha med i rapportens resultatdel https://www.youtube.com/watch?v=sxa46xKfIOY


¤ Testa hur ”er bakterie” reagerar på olika antibiotikor. Om ni utsätter E.coli (=gram-) och B.megaterium (=gram+) för samma antibiotika som er okända bakterie, så kan det kanske ge en ”hint” om er bakterie är gram+ eller gram-….. Storleken på ”avdödningszonen” runt antibiotikalappen blir ett mått på antibiotikans effektivitet. Kan redovisas som stapeldiagram i Resultatdelen!


Gjuta odlingsplattor:

Recept för näringsagar:

200 ml vatten

5g näring

4g agar

Blanda och koka upp i bägare. Räcker till 8 st odlingsplattor.


Gör så här: Tag fram 8 st Petri skålar (obs! Öppna INTE locken!). Använd en värmeplatta och koka upp 200 ml H2O + agar och näring. Blandningen är klar när lösningen blir genomskinligt (“ser ut som öl/kiss”) och det kommer vitt skum på ytan. Tag då SNABBT bort bägaren från värmekällan! Öppna sedan locket på EN av odlingsskålarna och häll den gula lösningen till halva höjden på odlingsskålen. Lägg på locket. Fortsätt med de andra skålarna!

Ställ på marmorskivan i fönstret så stelnar agarn snabbare (ca 15 min).


Recept för Mcconkey agar:

100 ml vatten

5g McConkeyagar

Blanda och koka upp i bägare. Räcker till 4 st odlingsplattor.


1.Renstrykning (se även bilder i läroboken s. 103):

Välj en koloni med tydlig färg och gör en snygg renstrykning på ny odlingsplatta (näringsagar ). Inkubera i värmeskåp, (37°C, 24h)


Fig 1: Renstrykning av bakterier, foto tagna med 12h intervall2.Test av antibiotikaresistens :

Använd en steriliserad platinaögla för att hämta en kolonin av Bacillus megaterium och överföra denna till en ny odlingsplatta (näringsagar). Stryk ut kolonin lite försiktigt på den nya odlingsplattan. Tillsätt 200 µl H2O med mikropipett. Stryk ut vatten + bakterier i ett jämnt lager på den nya odlingsplattan genom att använda en böjd glaspipett som du först steriliserar genom ”flambering” (dränk i T-sprit och för genom lågan från brännaren). Använd steriliserad pincett för att överföra en antibiotikastjärna till odlingsplattan med vatten och bakterer. Se till att alla ”armarna” hos antibiotikastjärnan trycks ner i agarn, annars kommer det inte att funka. Gör på samma sätt med en koloni av E-coli bakterie. Alla bakterier finns färdiga på odlingsskålar när du kommer!

Fig 2: Antibiotikastjärnan placeras i odlingsskålen


3.Gramfärgning:

Efter att ha läst om Gramfärgning och tittat på instruktionsfilmen https://www.youtube.com/watch?v=sxa46xKfIOY

utför du Gramfärgning på er utvalda bakterie samt på Bacillus megaterium. Målet är att kunna se och fotografera bakterierna för att kunna säga om de är Gram+ eller Gram- , samt se vilken form bakterierna har.

För att lyckas med detta måste man kanske förstora 1000x...


4.Odling på selektivt medium:

Material: 1 st odlingsplatta med McConkey agar, 1 st platta med näringsagar

En odlingsplatta med McConkeyagar delas i tre delar. På den ena tårtbiten stryks bakterier av Bacillus megaterium med steril platinaögla. På den andra tårtbiten stryks bakterier av E.coli med steril platinaögla och på den tredje tårtbiten stryks er utvalda bakterie ut. Inkubera i värmeskåp 37ºC, 24h

För pedagogikens skull kan man göra samma sak på en odlingsplatta med vanlig näringsagar. Då skall ju alla bakterierna växa!