Bakterielab, några kommentarer:¤ “Form”: Många hänvisar inte till era foton/bilder i den löpande texten! Detta är en tydlig skillnad mellan “B” och “A”….


¤ feedback: Jag tror inte jag kommer att ge utförlig feedback igen till de som väljer att skriva själva. Tar för lång tid! En lösning kan vara att olika gruppmedlemmar skriver med olika färg!


¤ Materiel: Ta INTE upp “självklara saker” som finns i varje lab! Bara om det är “något speciellt” ni använt. Hänvisa gärna till foton från lab! (exempel: “strök ut bakterierna med en böjd glaspipett”)


¤ Metod: Svårt! VI vill att ni skall skriva “kort och koncist” (imperfekt!) NI vill “berätta på ett mycket tydligt, pedagogiskt och utförligt sätt”. Krock!


¤ Resultat: Ni lyfter inte (mycket sällan!) fram SLUTSATSERNA av er undersökning!

Tänk efter: -VARFÖR gör vi denna undersökning?????

Detta är en avgörande skillnaderna mellan “B” och “A”!


¤ Resultat: Förtydliga foton med pilar, kommentarer (ex: texten på de oläsbara antibiotika-lapparna!)


¤ Resultat: De flesta (ca 90%) utelämnar en

förklaring-a-lá-Marie”. Detta gör att slutbetyget “A” inte kan nås! Många har otillräcklig info i Figurtexterna. Rådgör med handledaren!


¤ Resultat: Otillräcklig info i Figurtexter! (ex: förstoringsgrad under foton tagna med mikroskop, förklaring till vad förkortningar på antibiotikalapparna står för, etc)