Lab: Amylas:1. Gör en 1%-ig [w/v] amylaslösning genom att lösa 0.5 g amylas i 50 ml H2O


2. Gör en blåfärgad stärkelselösning genom att blanda 100 ml stärkelselösning med några droppar jod (magnetomrörare)


3. Testa så att stärkelsehalten i den blåfärgade stärkelselösningen är “lagom”! Tag 5ml blå stärkelselösning i ett provrör. Tillsätt 1 ml amylaslösning -samtidigt som tidtagning startas -och skaka provröret tills dess den blå färgen försvinner. Om amylaslösningen avfärgar den blå stärkelselösningen på mindre än 1 minut så är det ok. Då är stärkelsehalten i den blåfärgade stärkelselösningen ok.


4. Utse Gruppens Mästerspottare:

¤ Alla tager varsin “spottkopp” (plastmugg) och märker den med namn


¤ Häll 10 ml vatten i kopparna.


¤ studera bilden på salivkörtlarna

https://www.morethanskindeep.se/sidor-laser/salivstimulering-med-laser-1_2.php


¤ Kom överens om hur salivkörtlarna skall masseras på ett likartat sätt (en “massageteknik”). Svep vattnet -cheers!- och massera salivkörtlarna i en minut samtidigt som du gurglar runt vattnet i munnen. Spotta i rätt kopp!


¤ Testa effekten av deltagarnas amylas: Först bestäms “skaktekniken”. Alla måste skaka provrören på samma sätt! Lika hårt, samma rytm! Häll därefter 5 ml blåfärgad stärkelselösning i varsitt provrör. Alla skall nu ha varsitt rör + ett rör som skall vara referens (inget amylas tillsätts). Alla suger upp 1 ml av sitt saliv i en plastpipett. På en given signal tillsätts saliven till stärkelselösningen -ALLA SAMTIDIGT!- och skakning sker, tills dess avfärgning sker i vinnarens provrör. Mästerspottaren är därmed utsedd!5. Bestäm koncentrationen amylas i Mästerspottarens prov genom att jämföra med avfärgningstiden när man använder en känd amylaskoncentration 1%-ig [w/v]
6. Testa hur enzymet påverkas av hög värme/ stark kyla och/eller varierat pH-värde


¤ test av temperatur: Tag några ml av den 1%-iga amylaslösningen. Använd vattenbad, micro, vattenkokaren, frys, kylskåp, etc.. Viktigt att enzymet återfår rumstemp INNAN man undersöker hur väl det kan avfärga den blå stärkelselösningen! (Annars vet man inte om det är temperaturen eller enzymet som ger en viss effekt)


¤ test av pH-värde: Tag några ml av den 1%-iga amylaslösningen och tillsätt någon droppe syra eller bas. Testa pH värde med pH-papper. Viktigt att neutralisera pH värdet INNAN man undersöker hur väl det kan avfärga den blå stärkelselösningen! (Annars vet man inte om det är pH-värdet eller enzymet som ger en viss effekt)


Lipas:


Material:

¤ lipas, lösning, 1 % [w/v]

¤ fenolftalein, pH-indikator med omslagsintervall pH 8-10

¤ gallsalt, lösning, 1 % [w/v]

¤ NaOH, HCl, 0,1 M


Ni behöver “en tidtagare”, “en skakare” och en som fyller provrören (“en uppfyllare”). Tiden för avfärgning blir ett mått på lipasets effektivitet! Upprepa försöken minst två gånger!1) Gör en fettblandning som är basisk och rosa: Använd matolja, pH-indikatorn fenolftalein och NaOH för att göra fettblandningen basisk. Färgen skall bli rosa (typ “chockrosa”). Droppa i NaoH och fenolftalein samtidigt. Stressa inte, droppa i lite i taget! (ca 20 droppar totalt, beroende på hur mycket olja ni utgår från)


2) Testa så att fettblandningen är lagom basisk: Tag 5 ml av den rosa fettblandningen i ett provrör. Tillsätt 1 ml lipaslösning, sätt tummen för provrörsmynningen och skaka tills dess den rosa färgen försvinner. Ideal avfärgningstid är 30 sek, men är det under en minut så går det att använda.

Visa att avfärgningen INTE är en effekt av utspädning med vatten genom att upprepa försöket med 1 ml H2O. Fota mot mörk bakgrund!3) Testa hur enzymet Lipas arbetar i närvaro av “galla”: Tag 5 ml av den rosa fettblandningen i ett provrör. Tillsätt 1 ml gallsalt samtidigt som ni tillsätter 1 ml lipaslösning. Skaka tills dess den rosa färgen försvinner. Upprepa försöket minst två gånger!


4) Test av temperaturens påverkan på enzymet: Tag ett par ml av lipaslösningen och utsätta den för olika temperaturer (under typ 5 minuter?). Låt sedan lipaset anta rumstemperatur igen innan ni tester det. Tänk på hur ni skall arrangera fotot för att visa resultatet på ett pedagogiskt sätt!


5) Testa att utsätta enzymet för olika pH:

Testar man effekten av t ex syra i 10 minuter, så tar man 2 ml av lipaslösningen och droppar i någon droppe HCl. Kolla pH! Efter 10 min tillsätter man lite bas, så att pH blir neutralt igen. Sedan testar man enzymets aktivitet! (annars vet man inte om avfärgningen beror på lågt pH värde!)