Lab: Osmos (snabbinstruktioner):Varje grupp:

¤ Hämta fem provrör och ett provrörsställ. Märk rören med  0%,  1%,   2.5% ,  5%  och 10%

¤ Häll upp saltlösning till halva rörens höjd.

¤ Hämta en bricka och en potatis (el. gurka?)

¤ Skär till 5 st ”strips” av grönsaken. Lägg dem på ett papper och numrera dem. Väg, mät och kläm (skala: 1-10)! Anteckna värdena.

¤ Lägg ett ”strip” i varje saltlösning.

¤ Efter 1 timme utvärderas resultaten. Väg, mät och kläm, igen! Anteckna värdena.

¤ Räkna ut den procentuella förändringen för vikten, längden och konsistensen

¤ gör tabell/tabeller

¤ rita graf/grafer (millimeterpapper! eller på datorn)

 ¤ Bestäm värdet på den ”fysiologiska koksaltlösningen”

Syfte: Träna på att presentera insamlad data på ett vetenskapligt sätt, träna på att behandla insamlad data och att dra slutsatser. I detta fall angående ”osmotiska värdet”.obs! Medans ni väntar: Undersök osmos-fenomenet i celler av rödlök! Gör ett tunt preparat av lökens röda ytskikt. Använd mikroskop för att zooma in på de röda cellerna. Fotografera dem! Tillsätt en droppe 10% saltlösning (under täckglaset). Fotografera varje minut.

 Syfte: Visa osmosfenomet på ett tydligt och pedagogiskt sätt.