Lab: Reflexer och reaktionstid

jobba tre och treknäreflexen:

¤ Välj ut den i gruppen som har tydligast (kraftigast!) knäreflex


¤ “Standardisera metoden” (Bestäm hur hårt ni skall slå? -Var skall ni träffa? -Vilket vapen skall användas?)

¤ Bestäm storleken på utslaget (hur högt benet sparkar till och hur snabb reflexen är).

¤ undersök om storleken på utslaget går att påverka med viljan!

¤ Testa om storleken på utslaget påverkas av:

a) distraktion (testpersonen rabblar 8:ans gångertabell baklänges när “vapnet” oväntat träffar senan på det standardiserade sättet)

b) aktivitet (testpersonen springer ner och upp i alla trapporna, sätter sig och “vapnet” träffar senan på det standardiserade sättet)


Blinkreflexen:

¤ Testa om denna reflex går att påverka med viljan. -Kan man låta bli att blinka?


Testa en valfri reflex: https://www.experimentarkivet.se/experiment/reflexerna/


Reaktionstid:

¤ Använd en reaktionsstav och testa reaktionstiden när reaktion är knuten till:

a) synsinnet (fånga staven när du ser att den faller)

b) hörselsinnet (fånga staven när du hör “NU!”)

c) känselsinnet (fånga staven när du känner en klapp på axeln)


Redovisa resultat som linjediagram. Ni kan dels jämföra testpersonernas reaktionsmönster för ett visst sinne (olika färger för olika personer!). Dels kan ni jämföra reaktionstiden hos en viss testperson för alla tre sinnena (olika färger för olika sinnen). Ni behöver inte använda Excel. Det går faktiskt lika bra med rutat papper och linjal!