Genetik, nedärvning av två egenskaper:

obs! Två egenskaper samtidigt! En inlämning per grupp!


¤ Jobba i grupp, 3 pers!Majskolv:


  1. Titta på majskolven: -Vilken två egenskaper studeras? -Vilka fyra fenotyper finns?


  1. Döp anlagen! (dominanta anlag = stora bokstäver)


  1. Varje majskorn kan betraktas som ”ett barn” (ett frö = en individ!). Föräldrarna (”Mamma-majs” och ”Pappa-majs”) kom båda från frön som var ”bruna och runda”.

Vad kan vi då säga om deras genotyper?


  1. Gör en tabell med fyra kolumner, en för varje fenotyp och räkna hur många av varje fenotyp som finns i 5 st rader på majskolven! (minst 100 st individer!) För in i tabellen!


  1. Beräkna klyvningstalet (förhållandet mellan avkommans fenotyper)! Jämför ert klyvningstal med det teoretiska (s.75). -Varför skiljer de sig åt?


  1. Rita upp ett korsningsschema som visar korsningen mellan ”Mamma-majs” och ”Pappa-majs”. Bestäm klyvningstalet!


  1. Samma situation som i uppgift 6, men: -VAD hade hänt om generna för “färg” och “form” varit kopplade? (s. 82) rita korsningsschema och ta fram klyvningstal!
Obs! Tänk på metodiken!Marsvinsplansch:


kolla in F1-generationen:

8) -Vilka två egenskaper är dominanta?


9) Vilken genotyp kommer det långhåriga marsvinet med svart päls (i F1-generationen) att ha? Förutsätt att föräldrarna var “renrasiga”.


kolla in F2-generationen:

10) –Vilka olika genotyper kan ett långhårigt marsvin med svart päls ha?


11) Rita ett korsningsschema som visar vilka möjliga fenotyper som skulle kunna bildas om man korsar ett svart, långhårigt marsvin med ett vitt, korthårigt marsvin. (Förutsätt att det svarta marsvinet är heterozygot för båda egenskaperna)


12) Vad hade hänt om generna varit kopplade? (s.82) Visa med korsningsscheman! (förutsätt att båda dominanta anlagen sitter på samma kromosom!)


13) Vad hade hänt om generna varit kopplade och överkorsning hade skett i 10% av fallen? (s.83)
Snäckplansch:

kolla in F1-generationen:

14) -Vilka två egenskaper är dominanta?


kolla in F2-generationen:

15) –Vilka olika genotyper kan en helfärgad, rosa snäcka ha?


16) -Vilken snäcka väljer ni att göra en testkorsning mot om ni vill bestämma genotypen hos en rosa, helfärgad snäcka? Ni får alltså vilken snäcka ni vill! (men det är bara en sorts snäcka som är ”det smartaste valet”!) Rita upp korsningsscheman som visar de möjliga utfallen för testkorsningen!