läxa till fredag. Mejla in svaren (johan.lissel@edu.stockholm.se   eller till  johan@lissel.info) senast kl 24.00.  Pluspoäng för bra kvalitet på svar, samt om du hänvisar till källor och hänvisar till relevanta bilder från nätet (som numreras och ges Figurtext,    Figur 1: Bild av kromosom)

Vad är kromosomer? https://www.youtube.com/watch?v=xUrlreMaUrs


1) -Vad betyder ordet “kromosom”? -Varför fick de detta namn?

2) -Hur många DNA molekyler består en kromosom av?

3) -Varför finns kromosomer? Vilken är deras funktion?

4) -Hur många DNA-molekyler finns i en av dina celler? -Hur många kromosomer finns i en av dina celler?


Kromosomens byggnad: https://www.youtube.com/watch?v=gbSIBhFwQ4s

5) -Vad är en nukleosom?

6) Vad är kromatin?


Celler och Cellcykeln: https://www.youtube.com/watch?v=Q6ucKWIIFmg

7) Hur många olika sorters celler består just Du av? Ge fem exempel på olika celltyper!

8) -Vad händer i G1-fasen?

9) -Vad händer i s-fasen?

10) -Vad händer i G2-fasen?

11) -Vad händer under mitos?