Läxa: Naturligt urval:


Samevolution: (s.113)


  1. Använd orden naturligt urval, individ, gynna, sålla bort, population, evolution, gener, genpool. Skriv en förklaring till hur naturligt urval kan ske genom samevolution!


  1. Googla och ge några konkreta exempel på samevolution. (Glöm inte källor!)


Könsurval (s.114):


3) Hur kan man ge en evolutionär förklaring till att honorna i Djurriket ofta väljer ”den vackraste hanen”?

4) Hur kan man ge en evolutionär förklaring till att påfågelns stora stjärt inte blir ÄNNU större ?