Lektion, 13 dec


labben: Titta på er rapport och besvara frågorna:1) uppgift 5: VARFÖR blir klyvningstalet “bättre” ju fler korn man räknar?


2) Uppgift 11,12,13:


Tänk Dig att korsningen (vit, slät) x (svart, rufsig) resulterade i 10 st marsvinsungar:

10 st ungar:


5 st ungar: svarta, rufsiga

3 st ungar: vita släta

1 st unge: svart, slät

1 st unge: vit , rufsig


-HUR kan man förklara detta genetiskt?3) Uppgift 16: -Varför är det viktigt att “titta på avkommans fenotyper” för att kunna avgöra den sökta genotypen?4) Mutationer (s. 64-65); -orsaker till? Olika sorters mutationer


5) -Hur kan en mutation ändra på en egenskap? Obs! ALLA steg! Använd korrekta termer!


6) Växt- & djurförädling (s. 86-89): -Hur funkar det? Ge tre konkreta exempel!