Lektion: 8 nov 2021


definitioner:


¤ “egenskap”= ?

¤ “gen”=?


¤ VAD styr/HUR styrs “egenskaper”?


¤ -Vilka egenskaper vill du ha? (välj två st!)


-Hur ärvs egenskaper?¤ Mendels metodik: (s. 70)

-Vilka var de viktigaste principerna i Mendels forskning (”Mendels metodik”)

https://www.youtube.com/watch?v=0rhTAonf58Y


¤ Meios: En övning i att söka samband


¤ läxa till onsdag: LÄS s.58-63 (ej 62!)

1) Förklara begreppen haploid/diploid,

2) -Beskriv fördelar respektive nackdelar med a) könlös befruktning b) könlig befruktning

3) Ge tre exempel på organismer som fortplantar sig genom a) könlös befruktning b) könlig befruktning