lektion 29 aug 2023¤ Biofilm: (forts), https://www.youtube.com/watch?v=lpI4WCM_9pM

+ intressant klipp från biofilm i munnen (“plack”) mellan människans tänder som visar biofilmens komplexitet; https://www.youtube.com/watch?v=mPyL0-nlJ_4


¤ pedagogisk storleksjämförelse Prokaryot cell (bakterie) – Eukaryot cell


¤ Antibiotika, -Vad är? -Hur fungerar?

Antibiotika:


-Vad är antibiotika? -Hur fungerar antibiotika? https://www.youtube.com/watch?v=IVBCrzjOl40hhtthttps://www.youtube.com/watch?v=Cj9UADDIidIps://www.youtube.com/watch?v=IVBCrzjOl40https://www.youtube.com/watch?v=IVBCrzjOl40ttps://www.youtube.com/watch?v=IVBCrzjOl40Antibiotika är “ämnen som motverkar bakterier”. Antingen hämmar de bakteriernas tillväxt eller så dödar de bakterierna.

Antibiotika kan fungera på en rad olika sätt:


¤

¤

¤

¤

¤