lektion: jäst-sex


https://www.youtube.com/watch?v=MAhkB9qX2pI1) -HUR förökar sig jästceller?


2) -Hur lång tid tar det innan EN jästcell har blivit TVÅ jästceller (“doubling time”, “generationstid”)?


3) -HUR kan två haploida jästceller hitta varandra?


4) Ge tre olika exempel på kemotaxi !


5) Ge tre olika exempel på kemotropism !


6) Vad innebär “schmooing” och varför fick processen detta namn?


7) Vilka blir de cellulära svaren när α-faktorn binder till α-receptorn på ytan av a-cellen?


Obs! Endast de två huvudsakliga, “stora” svaren! Inte alla detaljerde, molekylära delsteg!