Lektion, 8 dec 2021¤ könsbundet arv: -Vilka sorters spermier kan en kille/man bilda? -Varför föds det fler pojkar än flickor?


¤ Blödarsjuka hos familj (släktträd) : https://delphipages.live/sv/halsa-medicin/villkor-och-sjukdomar/genetiska-sjukdomar/sex-linked-inheritance


¤ “skallige Ove”: Presentera familjesituationen. En pojke “Ove” föds skallig. Brorsan, syrrorna, mamma och pappa… ALLA har hår på huvudet! Dock! Det finns “skallighet” i släkten! Oveś morfar var oxå skallig som barn… KAN Ove ha ärvt skalligheten från sin morfar? Visa ditt svar med korsningsscheman!¤ släktträd: s. 90-91  -Hur skall man tänka?


släktträd 1:

-Könsbunden eller autosomal? -Dominant eller recessiv?

Eftersom sjukdomen hoppar över flera generationer kan man direkt anta att den styrs av recessiva gener. Det kan inte handla om könsbundet arv, eftersom en man som bär på anlaget ändå är frisk! (En man har ju bara en X-kromosom!) Detta omöjliggör könsbundet arv! Alltså handlar det om autosomal (icke könsbunden), recessiv nedärvning.
Släktträd 2:

-Könsbunden eller autosomal? -Dominant eller recessiv?

Vi ser att föräldrarna får en sjuk dotter, vilket omöjliggör könsbundet arv! Dottern får ju en X-kromosom från den friska pappan… Alltså autosomal nedärvning… Både dominant och recessiv nedärvning är teoretiskt möjlig vid en första anblick…..Recessiv nedärving förutsätter att de ingifta, friska personerna var bärare av det sjukdomsframkallande anlaget (= heterozygota). Vi ser att det “gifts in” fyra personer (2 män och 2 kvinnor) som alla får sjuka barn. Alla ingifta personer måste i såfall vara bärare av det sjukdomsframkallande anlaget! Eftersom sjukdomsframkallande gener är ovanliga är detta så osannolikt att det blir orimligt!
Alltså:
autosomal, dominant nedärvning.


Släktträd 3:

-Könsbunden eller autosomal? -Dominant eller recessiv?

Här ser man ganska snabbt att det handlar om könsbundet arv. Syns på att sjukdomen hoppar över en generation (vanligt vid könsbunden nedärvning!) och att den bara drabbar pojkar. Den kan ju inte vara dominant, eftersom kvinnliga bärare inte blir sjuka.

Alltså: könsbunden, recessiv nedärvning.Mera om könsbundet arv: (extra)


Anlaget för färgblindhet sitter på X-kromosomen. Anlaget är recessivt.


1) En kvinna och en man, båda normalt färgseende, får två barn:

en färgblind pojke och en färgseende flicka. -Hur kan man förklara detta genetiskt?

-Visa ditt svar med korsningsschema!


2) Peter är färgblind, men inte hans bror. -Kan du säga om hans pappa är färgblind?