Biologi, 29 april 2024

Lektion: Muskelfibrer: (s.286 i boken)


Mål:

Du skall kunna jämföra de tre olika typerna av muskelfibrer m a p likheter och skillnaderTips: Bra sammanställning/jämförelse av olika muskelfibrer:

https://traningslara.se/fysiologi-del-iii-muskler/kom ihåg:

¤ Förhållandet mellan olika fibertyper i en muskel hos en individ styrs av genetiska förutsättningar!


¤ En muskel kan innehålla totalt 500000 muskelfibrer och de är av blandade slag!


¤ Långvarig träning kan (nog) förändra fibrer av en viss typ till fibrer av en annan typ. (exempelvis typ 1 → 2a vid sprintträning)