Lektion, Virus, 2 okt 2023Virus, intro


1) -VARFÖR funkar inte antibiotika på virus?


2) -Vad ÄR virus egentligen? ? ? ?????


3) “pedagogisk storleksjämförelse”:


4) virus, byggnad:
¤) intro-film: https://www.youtube.com/watch?v=wUgEhfo_qxU


5) -Vilka sjukdomar/problem kan virus orsaka? (googla och skriv ner!)


6) Bra “saker” med virus? (googla och skriv ner!)