Några av mina “regler” gällande bedömning/betygsättning:¤ Om man inte skriver ett prov så räknar jag det som ”F”. Det innebär i detta fall ”F” på momentet Mikrobiologi. (Oavsett betyg på laborationerna ”Bakterier” och ”Jäst”!)
Du kan dock fortfarande få ”E” i slutbetyg på kursen, även om du fick ”F” på just detta prov.
Ett ”F” kan jag acceptera, men inte två!


¤ Vi kommer att ha totalt fyra (tre?) teoriprov
För högre kursbetyg än slutbetyg ”E” , kräver jag minst ”E” på alla prov!


¤ För ”A” i slutbetyg kräver jag INTE ”A” på alla prov! Här kommer även laborationerna/lektionerna/graden av intresse att spela in… Vi kommer att ha 4 teoretiska prov, (varav 3 är obligatoriska) och har du nått ”A” på två prov så blir det ganska svårt för mig att inte sätta ”A” i slutbetyg…. (oavsett dina labresultat!). Men betyget ”A” skall egentligen kräva ”A-nivå” inte bara på teoretisk nivå, utan även på praktisk nivå!