Mål, Genetik

s. 58-61, 63-65, 69-80, 82-84, 86-92


Du skall kunna:Förklara innebörden i begreppen: homologa kromosomer, zygot, genotyp, fenotyp, heterozygot, homozygot, klyvningstal, diploid, haploid, kopplade gener, överkorsning, autosomal nedärvning, könsbunden nedärvning, SRY-genen, Rh-faktorn, GMO,


¤ Förklara Mitos och Meios. -Skillnader och likheter? -Vad blir resultatet efter mitos? Efter meios?

Amöba sisters gör en bra jämförelse! https://www.youtube.com/watch?v=zrKdz93WlVk)

(s. 58-61)


¤ jämföra könlös förökning och könlig förökning med avseende på fördelar och nackdelar (s. 63)


¤ Mutationer, s. 64-65: -Vad orsakar mutationer? (4 exempel) Kunna jämföra genmutationer och kromosommutationer¤ redogöra för “Mendels metodik”:

-När levde Mendel? -Hur gjorde han (metodik) för att komma på “genetikens lagar”?

https://www.youtube.com/watch?v=0rhTAonf58Y¤ Rita korrekta korsningsscheman (följ “Metodiken”!), både för ärtflighet av en egenskap , för två egenskaper , för könsbundet arv och för nedärvning av blodgrupper


¤ Blodgrupper: -Vilka blodgrupper kan ge till vilka andra blodgrupper? -Vad beror det på? -Vilka kan ta emot från andra blodgrupper? -Vad beror det på?


¤ Förklara hur könet bestäms hos människa och ge exempel på avvikelser från det normala (s.78-80 + lektion)


¤ Kunna förklara fenomenen kopplade gener och överkorsning (s. 82-83 + lektion och övningar)


¤ kunna tolka “släktträd” s. 90-91 och tänka ut om det handlar om autosomal- , eller könsbunden nedärvning och om det handlar om dominat- eller recessiv nedärvning. (s. 90-91 + lektion)


¤ Förklara sambandet mellan gen och egenskap. -HUR kan en ändring i en gen ge upphov till en ändrad egenskap? Obs! ALLA STEGEN!!! obs! Korrekta termer! (transkription, “bearbetning”, translation, veckning)


¤ Växt- och djurförädling: (s. 86-88) -Hur funkar det? Ge tre konkreta exempel!