Mål, Mikrobiologi, Na21ab

¤ Bakterier

¤ Jäst

¤ virus

¤ vaccin/immunförsvaretDetta är de flesta saker jag gått igenom på lektionerna. Kanske har jag glömt att skriva upp någonting, men du har ju dina lektionsanteckningar!Bakterier:

¤ Du skall kunna beskriva hur en bakterie är uppbyggd (“rita en bakterie”)


¤ Du skall kunna beskriva 5 st “bra saker med bakterier” och 5 st “ dåliga saker med bakterier”


¤ Du skall kunna jämföra Prokaryota och Eukaryota organismer med avseende på likheter och skillnader. Minst 5 st likheter och 5 st skillnader!


¤ Du skall kunna göra en pedagogisk storleksjämförelse mellan bakterier, virus och Eukaryota celler


¤ Du skall ( ingående! ) kunna beskriva “fenomenet biofilm”!


¤ Antibiotika och antibiotikaresistens:

Du skall kunna:


a) -Vad är antibiotika?


b) -Hur fungerar antibiotika? (“fem mekanismer”)

c) Beskriva “problemet med antibiotikaresistens”!


d) Beskriva VARFÖR vi IDAG har detta problem med antibiotikaresistens?


(-Vilka historiska-, samhälleliga-, psykologiska-, ekonomiska-, biologiska- och/eller tekniska förklaringar finns det till varför vi idag har detta problem?)


¤ probiotika:

a) -Vad är probiotika?

b) -Hur fungerar Probiotika?¤ klassifikation av bakterier: Du skall kunna berätta hur man gör för att klassificera en viss bakterie. -Vad tittar man på? -Vad gör man? Du skall även kunna jämföra de olika metoderna med varandra med avseende på hur lång tid de tar att genomföra. Slutligen skall du kunna svara på VARFÖR det är viktigt att kunna klassificera bakterier!


¤ Gramfärgning: Du skall kunna redogöra för hur man gör en Gramfärgning (praktiskt) samt redogöra för vad som sker på molekylär- och cellulär nivå!


¤ Två metoder för att avgöra om en bakterie är Gram+ eller Gram-?JÄST:

¤ -Kunna redogöra för “Vad är jäst”?


¤ “Bra och dåligt med jäst”: Kunna ange sex exempel på “bra saker med jäst” och jämföra med nackdelarna, “dåligt med jäst”.


¤ kunna redogöra för jästens metabolism (energiutvinning), både i syrerika-, och syrefattiga förhållanden. Kunna jämföra energiutvinningen under de båda förhållandena.


¤ Kunna redogöra för fortplantning hos jäst, dels sexuell fortplantning (obs! noggrann beskrivning!), dels asexuell fortplantning.


¤ Kunna redogöra mer ingående för den sexuella fortplantningen hos jäst. Kunna beskriva hur det går till när två haploida könsceller (a-cell och α-cell) hittar varandra och “har sex”! Vad sker i cellerna?Virus:

¤ -Vad är virus?


¤ -Vilka botemedel/”vapen” finns mot virus? (jämför med bakterier!)


¤ Bra saker med virus (“virus pluskonto”). Sex exempel!


¤ Kunna beskriva hur en HIV infektion går till (på molekylär och cellulär nivå! ). -Hur kan HIV “lura sig in i T-cellerna” och “föröka sig” i dem?


¤ Kunna beskriva vad som sker i den av HIV infekterade kroppen (s.272-273) (fas “1, 2 och 3”; tiderna och symptomen). Kunna rita upp diagrammet på s. 273 (röd, blå linje + tider)


¤ Kunna förklara “strategier” och “metoder” för hur bromsmediciner mot HIV/AIDS” fungerar!
Immunförsvaret, vaccin, immunitet:


¤ Kunna beskriva “rollen” som T-celler har i immunförsvaret (s. 262, 265)


¤ Kunna beskriva begreppen “antikroppar”, “immunitet”, “vaccination” , adjuvans


¤ Kunna beskriva 5 olika metoder för att skapa “immunitet” och kunna jämföra dem med varandra! (lektion)
I läroboken kan jag känna igen att jag gått igenom följande:

jästens metabolism: jäsning, s.47 och cellandning, s.49

bra saker med bakterier”: s. 61-66

bra saker med jäst”: s. 67

celler: s. 80-81

membranreceptorer och sekundära budbärarmolekyler: s. 85

mikroorganismer, intro, s.97

bakterier: s. 102-106

allmänt om virus: s. 112-113

retrovirus (ex HIV): s. 115

immunförsvaret, allmänt: s. 256

T-celler: s. 262, s.265

immunitet: s.266

narkolepsi: s. 267

antibiotika: s. 70 + s.271

virussjukdomar: s. 271

HIV/AIDS: s. 272-273