MÅL, Gasutbyte, andning, rörelseapparaten:

s. 47-56, 192, 214-222, 236, 280-291


Du skall kunna:


) Beskriva VARFÖR vi andas (obs! Proffsig förklaring. Ingen Grundskola!)


) Beskriva processen cellandning översiktligt. (-Vilket är processens syfte? -Var äger processen rum? -Vad bildas? -Vad behövs?)


) Andning och evolution: -Varför behöver vissa djur särskilda andningsorgan, medans andra inte behöver det? Fördelar/nackdelar med landliv framför vattenliv. (N21ab)


) -Varför andas vi genom näsan? https://www.youtube.com/watch?v=a5YsxkcewVw) Beskriva vad som sker med en syremolekyl som du andas in i dina lungor tills den kommer ut igen! Obs! ALLA STEG! https://www.youtube.com/watch?v=3ZsvIDBoRns) Beskriva “mekanismen” för hur andningen går till:

https://www.youtube.com/watch?v=pu2-HODOZ10


) -Veta HUR/VAD som styr andningsrytmen!


) Kunna beskriva något om sjukdomar i andningsvägarna (astma, KOL), -Vad sker i kroppen? -Hur vanligt är det? -Hur farligt är det? -Vad är orsaken?


) Kunna beskriva begreppet hyperventilering: -När förekommer det? -Vilka är riskerna?


) Kunna beskriva gasen kolmonoxid: -När/hur uppstår risk för förgiftning? -Varför är denna gas så “lömsk”? -Hur utövar gasen sin giftverkan?
Muskler:

) Muskeltyper: Känna till vilka tre olika typer av muskulatur vi har och vad som kännetecknar de tre typerna.


) Musklernas funktioner: Kunna ange nio olika funktioner som muskler har i din kropp!


) Muskel, uppbyggnad: kunna beskriva hur en muskel är uppbyggd (dess “anatomi”).


) Muskelcellen: Kunna jämföra “en vanlig djurcell” med en muskelcell med avseende på skillnader och likheter.


) Kunna beskriva HUR (alla steg!) din hjärna kan skapa en kontrollerad muskelrörelse!


) Musklernas energisystem: Du skall kunna beskriva energikällan i de olika energisystemen (+ ev restprodukter som bildas !), hur länge de räcker, samt vilken typ av muskelfibrer som använder dem.


) Muskelfibrer: Kunna beskriva de olika typerna av muskelfibrer (muskelceller). Lektion, min hemsida


) Muskler och träning: Kunna beskriva effekterna av träning på dina muskler! Lektion
Skelett:

) Skelett, uppbyggnad: Kunna beskriva hur skelettet är uppbyggt på:

a) makroskopisk nivå

b) mikroskopisk nivåSenor:

) Senor, uppbyggnad: Kunna beskriva hur senor är uppbyggda (min hemsida)


) funktioner: Kunna beskriva funktionen hos senor + funktionen hos ligament/ledband


) Kunna beskriva hur en avsliten hälsena läker (lektion, artikel )Leder:

) Leder, uppbyggnad: Kunna rita upp och förklara hur en “led” är uppbyggd (s.282 + lektion)


) -Vilka funktioner har ledvätskan?


) Kunna tala om var i kroppen man kan hitta de sex vanligaste typerna av leder (lektion, min hemsida, s.282) samt VILKA av dessa olika typer som används när an utför “tallrikstricket”


) Kunna beskriva några av våra vanligaste leder (armbågsled, knäled, höftled, fingerleder, planled mellan ryggkotorna) och jämföra dem med kycklingens) ledproblem: Kunna beskriva och jämföra de vanliga ledproblemen ledgångsreumatism (s.269) och artros