Mål, Mikrobiologi, Na21ab¤ Du skall kunna beskriva hur en bakterie är uppbyggd (“rita en bakterie”)


¤ Du skall kunna beskriva 5 st “bra saker med bakterier” och 5 st “ dåliga saker med bakterier”


¤ Du skall kunna jämföra Prokaryota och Eukaryota organismer med avseende på likheter och skillnader. Minst 5 st likheter och 5 st skillnader!


¤ Du skall kunna göra en pedagogisk storleksjämförelse mellan bakterier, virus och Eukaryota celler


¤ Du skall -ingående!- kunna beskriva fenomenet “biofilm”


¤ Antibiotika:

Du skall kunna förklara:


a) -Vad antibiotika är!

b) -Hur antibiotika fungerar (“mekanismer”)

c) -Varför (samhälleliga, biologiska och tekniska mekanismer) vi idag har ett problem med antibiotikaresistens