Mål, Mikrobiologi, Na21abBakterier:

¤ Du skall kunna beskriva hur en bakterie är uppbyggd (“rita en bakterie”)


¤ Du skall kunna beskriva 5 st “bra saker med bakterier” och 5 st “ dåliga saker med bakterier”


¤ Du skall kunna jämföra Prokaryota och Eukaryota organismer med avseende på likheter och skillnader. Minst 5 st likheter och 5 st skillnader!


¤ Du skall kunna göra en pedagogisk storleksjämförelse mellan bakterier, virus och Eukaryota celler


¤ Du skall -ingående!- kunna beskriva fenomenet “biofilm”


¤ Antibiotika och antibiotikaresistens:

Du skall kunna:


a) -Vad är antibiotika?


b) -Hur antibiotika fungerar (“fem mekanismer”)

c) Beskriva “problemet med antibiotikaresisen”!


d) -Varför har vi idag ett problem med antibiotikaresistens? (historiska-, samhälleliga-, psykologiska- ekonomiska-, biologiska- och tekniska förklaringar)