Mål, Genetik


Du skall kunna:


¤ Förklara Mitos och Meios. Skillnader och likheter. -Vad blir resultat av processerna? Förklara när och var processerna sker.

¤