Musklernas olika energisystem: (s. 47-56 + 286)Mål: Du skall kunna beskriva energikällan i de olika energisystemen (+ ev restprodukter som bildas !), hur länge de räcker, samt vilken typ av muskelfibrer som använder dem.system 1) http://www.youtube.com/watch?v=uCmNQQWlrc0&feature=relatedSystem 2) http://www.youtube.com/watch?v=uCmNQQWlrc0&feature=relatedsystem 3): Gått igenom på lektion + beskrivs i boken på s. 47-56