Veckoöversikt:


v.34:

mån:

¤ upprop, kurspresentation

¤ Fem skillnader/ fem likheter mellan växtcell/djurcell

¤ Funktionen hos de olika organellerna

ons:

¤ Förbereda lab “Mikroskop och stereolupp”

¤ -Vad är LIV? Sex kriterier för LIV.

¤ - när uppkom LIV på jorden? artikeln om äldsta kemiska fossil


v.35:

mån:

¤ laboration “Mikroskop och Stereolupp”

ons:

¤ - när uppkom LIV på jorden? Fortsätta med artikeln om äldsta kemiska fossil

¤ -Hur uppkom LIV på jorden?


v 36:

mån: (kl 13.30 i sal A419!)

¤ Teorier om Liv: Uralstringsteorin, Pansperm-teorin, Millers experiment, teorin om endosymbios

¤ Storleken på cellen: -Vad begränsar hur stor den kan bli? Hur liten den kan bli? (s.33)

¤ DNA-molekylens byggnad, basparningsprincipen, vad står symbolen för DNA för? (s.50-51)

¤ -Hur fungerar Livet på molekylär nivå? -Hur kan DNA styra Livet?

¤ läxa till fredag: “Celler, DNA, kromosomer”

ons:

¤ -Hur fungerar Livet på molekylär nivå? (s. 50-55)v. 37:

mån:

¤ lab: Mikroskop & Stereolupp (andra tillfället!)


v. 38:

mån:

¤ läxan tillbaka + kommentarer

¤ Proteiner: Uppbyggnad och funktioner. Formens betydelse för funktionen. Vad som styr formen.

-Hur kan man manipulera Livet?

¤ kolhydrater: Uppbyggnad och funktioner


ons:

¤ förbereda lab


v. 39:

mån:

¤ lab: DNA och kromosomer ( instruktioner på min hemsida)

ons:

¤ labrapport tillbaka + exempel på bra lösningar från elever i klassen (korrekta källhänvisningar, pedagogiska bearbetningar av foton, mm)

¤ Min betygsättning, -vad gäller?

¤ Fetter, olika fettsyror, fosfolipiden som modell, cellmembranets byggnad


v. 40

mån:

¤ cellmembranets byggnad och fosfolipien som modell

¤ diffusion/osmos (teori)

¤ diffusion/osmos: övning

¤ förbereda nästa lab? Jobba m rapporten?

Ons: Inställd lektion!


v.41
mån: lab: Osmos (se min hemsida!)


v.42:

mån:

¤ lab “DNA/kromosomer” tillbaka + kommentarer

¤ genomgång av “hur man gör källhänvisningar”

¤ frågor inför provet?

¤ Energi till Livet: Fotosyntes och cellandning: Vilka är syftena med dessa processer? Hur hänger dessa processer ihop? (sambandet mellan dem), Var någonstans sker dessa processer, Varför är ATP så energirik?


Tis:

¤ prov i aulan kl 12