Veckoöversikt:


v.34:

mån:

¤ upprop, kurspresentation

¤ Fem skillnader/ fem likheter mellan växtcell/djurcell

¤ Funktionen hos de olika organellerna

ons:

¤ Förbereda lab “Mikroskop och stereolupp”

¤ -Vad är LIV? Sex kriterier för LIV.

¤ - när uppkom LIV på jorden? artikeln om äldsta kemiska fossil


v.35:

mån:

¤ laboration “Mikroskop och Stereolupp”

ons:

¤ - när uppkom LIV på jorden? Fortsätta med artikeln om äldsta kemiska fossil

¤ -Hur uppkom LIV på jorden?


v 36:

mån: (kl 13.30 i sal A419!)

¤ Teorier om Liv: Uralstringsteorin, Pansperm-teorin, Millers experiment, teorin om endosymbios

¤ Storleken på cellen: -Vad begränsar hur stor den kan bli? Hur liten den kan bli? (s.33)

¤ DNA-molekylens byggnad, basparningsprincipen, vad står symbolen för DNA för? (s.50-51)

¤ -Hur fungerar Livet på molekylär nivå? -Hur kan DNA styra Livet?

¤ läxa till fredag: “Celler, DNA, kromosomer”


ons:

¤ -Hur fungerar Livet på molekylär nivå? (s. 50-55)