Veckoöversikt:


v. 43:

ons:

¤ provet tillbaka + genomgång av Mitos och Meios. (-Vad blir resultatet av processerna?)


v.45:

mån:

¤ begreppen “egenskap” och “gen”

¤ -HUR styr gener våra “egenskaper”?

¤ Vilka “egenskaper” är önskvärda? (Välj TVÅ st!)

¤ -Hur ärvs egenskaper? https://www.youtube.com/watch?v=0rhTAonf58Y

¤ läxa till onsdag: LÄS s. 58-63 (ej 62) tre frågor!


ons:

¤ Förhör på läxan (tre frågor)

¤ Mendels metodik (repris)

¤ Genetik, Metodik

¤ Förbereda lab!


v.46:

mån:

¤ lab: Genetik, En Egenskap. Jobba i grupp (tre elever)


v.47:

mån:

¤ Meios: Övning: -Vad blir resultatet efter meios i en cell med 1 kromosompar? -2 par? -3 Par?

¤ -Varför är klyvningstalet 3:1 ett teoretiskt värde?

¤ övning: sannolikhet med tärningar

¤ -Vem kan ge blod till vem? (play “the blood typing game”)

¤ Utvärering av blodgrupper: -VARFÖR skiljer sig ert resultat från medel- svenskens resultat?

¤ Rh-profylaxv.48:

mån:

¤ lab: Genetik, Två egenskaper. Jobba i grupp (tre elever)

ons:

¤ Amöba sisters: Meios och Mitos, en jämförelse! https://www.youtube.com/watch?v=zrKdz93WlVk

¤ Kopplade gener och överkorsning


v.49:

mån:

¤ Blodiga UPPGIFTER (min hemsida)

¤ senaste “lab”, fråga 16 “testkorsning”: -Hur skall man tänka? Vilken FENOTYP SKALL MA VÄLJA FÖR SIN “TESTKORSNING”. Varför är just den rätta fenotypen smart?

¤ Könsbestämning hos människa. Vilka olika sorters spermier kan bildas hos killar? -Varför föds det fler killar än tjejer? Könsbundet arv. Hur gör man kors scheman när det gäller könsbundet arv? Exemplet “blödarsjuka”.


Ons:

¤ analys av släktträd s.90-91

¤ -Hur bestäms könet hos oss människor?

¤ på tal om X och Y s.80

¤ Mutation avslöjar den manliga genen s.79


v.50:

mån:

¤ Genomgång av lab “två egenskaper samtidigt”, mutationer, tillämpad genetik (lektionen finns inspelad på teams!)


v.51:

tis: Prov i aulan kl 12.30-15.30