Några ovanligt blåsta uppgifter:


1) Jämför era individuella värden för vitalkapaciteten mätt med:

a) spirometern (redan gjort!)
b) "tornet"

Här bedöms: Bara visa skillnaderna! (och ev förklaring?)2) Utvärdera resultaten från spirometerförsöken (för eleverna i båda klasserna). Gör grafer!


Utvärderingen skall baseras på följande hypoteser:

a) längre personer har högre vitalkapacitet

b) ökad träningsmängd ger högre vitalkapacitet

c) killar/män har högra vitalkapacitet än tjejer/kvinnor

d) astmatiker har sämre vitalkapacitet än icke-astmatiker

Här bedöms:

¤ Kvalitet på grafer! (pedagogisk framställning, tydlighet, estetik, kreativitet)

¤ Kvalitet på Figurtexter!

¤ kvalitet på kommentarer
3) Gör en pedagogisk och tydlig uträkning av mängden inandade partiklar, baserat på uppgifter i artikeln och baserat på era egna mätningar av utandningsvolym och andningstakt.

Jag vill dessutom ha en “lista över premisser” (d v s “denna uträkningen gäller under följande förutsättningar:”)Här bedöms:

¤ tydligheten i framställningen av den matematiska uträkningen (se till så de följer en “röd tråd”! Var noga med enheterna! Skriv hela tiden ut enheterna , så att man kan följa och förstå ert resonemang)


¤ kvalitet på det logiska tankearbetet ("premisserna"/förutsättningarna)


¤ kvalitet på kommentarer