Na21cd:


Allmänt:

¤ Hur man skriver rapporter i Biologi, 28 jan 2024

¤ Några tankar om prov och bedömning, 3 nov 2023

¤ Några tankar kring R-värde och R2-värde, 16 jan 2024


Gasutbyte/Andning, Rörelseapparaten:

¤ Mål, 29 maj 2024:

¤ lektion: Andningstakt, -volym, och -sjukdomar. 12 april 2024

¤ några blåsta övningar, 12 april 2024

¤ lektion: KOL,astma,partiklar i siffror + hyperventilering, 19 april

¤ muskelns anatomi

¤ Hur kan hjärnan skapa en kontrollerad rörelse? 25 april

¤ lektion: Muskelfibrer, 3 maj 2024

¤ lektion: Musklernas energisystem, 3 maj 2024

¤ lektion: Fyra beniga frågor, 3 maj 2024

¤ lektion: En senig lektion, 6 maj 2024

¤ lektion: En led lektion, 15 maj

¤ lektion: Ledproblem, 24 maj

¤ lab: En led lab, 28 majMatspjälkning, Levern, Cirkulationen:
¤ Mål: 15 mars 2024
¤ Tarmarnas längd hos olika djur
¤  Människans matspjälkning, bilder
¤ lab: Enzymer, 24 jan 2024
¤ lektion: EKG, retledningssystemet, 13 feb 2024
¤ lektion: blodkärlen, mm, 14 feb
¤ lab: En blodig lab, 16 feb 2024
¤ lektion: Blodgrupper enligt ABO- och Rh-systemen, 23 feb 2024
¤ lektion: doping, "hjärtats sjukdomar", mm 8 mars 2024

Nervsystemet:

¤ Mål för området: 12 dec 2023
¤ lektion: Nervcelens anatomi och funktion, 7 nov 2023

¤ lektion: Olika typer av celler i hjärnan, 9 nov
¤ Varför blindfolded?
¤ lab: Reflexer och reaktioner, 15 nov 2023
¤ lab: Resultat (reflexer/reaktioner). Dra slutsatser! 5 dec 2023
¤ lektion: Sensory substitution, 1 dec
¤ lektion: Synapsens anaomi och funktion, 7 dec
¤ lektion: Vänster/höger hjärnhalva, 7 dec 2023
¤ lektion: Hjärnans anatomi och hur den skyddas, -hur bearbetas synintryck? Blod.hjärnbarriären, 8 dec
¤ lab: Hjärnans bild av Dig själv! (Homunculus)
¤ lektion: repetionsfrågor, 15 dec

Mikrobiologi:

¤ Mål, 18 okt 2023

¤ lektion, bakterier, intro, 23 aug

¤ lektion, Biofilm, 23 aug

¤ lab: Bakterier, 25 aug

¤ lab, Bakterie, kommentarer efter rättning, 6 okt

¤ lektion: Antibiotika och Antibiotikaresistens, 5 sept

¤ lektion: Gramfärgning, 6 sept

¤ lektion: Bakterier (avslutning), Jäst, intro, 20 sept

¤ lektion: Jästsex, 22 sept

¤ lab: Jäst, FÖRSLAG, 26 sept

¤ lab: Jäst, bedömningskriterier, 26 sept

¤ lektion: Virus (intro), 28 sept

¤ lektion: HIV/AIDS, 6 okt 2023

¤ lektion: Influensa, 18 okt 2023

¤ lektion: Immunitet/Vaccination, 18 okt 2023