Na21cd:


Mikrobiologi:


¤ Mål, 2 okt 2023

¤ lektion, bakterier, intro, 23 aug

¤ lektion, Biofilm, 23 aug

¤ lab: Bakterier, 25 aug

¤ lektion: Antibiotika och Antibiotikaresistens, 5 sept

¤ lektion: Gramfärgning, 6 sept


¤ lektion: Bakterier (avslutning), Jäst, intro, 20 sept

¤ lektion: Jästsex, 22 sept

¤ lab: Jäst, FÖRSLAG, 26 sept

¤ lab: Jäst, bedömningskriterier, 26 sept


¤ lektion: Virus (intro), 28 sept

¤ lektion: HIV/AIDS, 4 okt 2023