Lab: Leder hos Fågel och MänniskaUppgifter:

Leta reda på och fotografera lederna hos kycklingen. Jämför med samma leder hos människa. -Skillnader? Likheter? Fundera också på VARFÖR det skiljer sig åt!


¤ axelled

¤ armbågsled

¤ höftled

¤ knäled

¤ leder mellan ryggkotorna

¤ vrist?

¤ fingerleder?Rollfördelning:

En person dissikerar kycklingen, en person ”putsar och sköljer skelettdelarna”, en person fotar!Lämpliga vapen:

Skalpell, bricka, preparernål, Ikealampa, förkläde? A3-papper att lägga skelettdelar på och skriva namn.