Jäst-lab, bedömningskriterierE: Genomför ett enkelt försök enligt instruktioner. Utvärderar och redovisar resultat. Rapport som "följer formen".C: Genomför ett lite mer avancerat försök (alternativt utför flera olika enkla försök) . Upprepar försöket, varierar försöket,. Utvärderar resultaten som tabeller/grafer. Rapport som "följer formen".A: Samma som ovan, men utvärderar resultaten "lite mer" (exempelvis matematiskt och/eller statistiskt). Rapporten är välstrukturerad och kännetecknas av pedagogisk tydlighet (exempelvis i valet av bilder, eller hur bilderna är bearbetade för ökad tydlighet). Bakgrundsfakta är “bra” (av hög kvalitet). Arbetet i lab kännetecknas av noggranhet och arbetsvilja. Något som kan höja betyget till “A” är kreativitet, vilket innebär att man inte bara följer en given instruktion, utan "tänker lite utanför boxen").


Handledaren svarar gärna på frågor om Du vill ha hjälp!