Lektion, Bakterier, 23 aug 2023


¤ Bakteriernas byggnad/konstruktion: Rita upp en generell bakterie och visa de olika delarna


¤ Jämför byggnad/konstruktion mellan bakterier och Eukaryota celler (växt-, djur-, och jästceller):

Ge 5 exempel på likheter och 5 exempel på skillnader!


¤ Bra/dåligt med bakterier: Goggla och leta reda på “5 bra saker med bakterier” och “5 dåliga saker med bakterier” https://www.youtube.com/watch?v=g6bZqWJbvss


¤ Storleksjämförelse:

a) Rita upp en Eukaryot cell och visa bakteriernas relativa storlek.

b) En löjlig tankelek: Om hela Sveriges befolking vore bakterier och levde i jord….. -Hur mycket skulle denna jordmassa väga? https://sv.wikipedia.org/wiki/Bakterier


¤ fenomenet “biofilm”:

Du skall kunna beskriva vad biofilm är. Vad som kännetecknar/karakteriserar fenomenet “biofilm”. Hur de kommunicerar….Varför de bildar “biofilm”? fördelar/nackdelar med “biofilm?