Lektion, Biofilm


-Vad kännetecknar (beskriv!) fenomenet “biofilm”?

-Varför är begreppet “biofilm” viktigt att känna till?Biofilm:

¤ -Vad är? https://sv.wikipedia.org/wiki/Bakterier


¤ Experter förklarar fenomenet biofilm: https://www.youtube.com/watch?v=lpI4WCM_9pM


obs! Lägg märke till hur dessa experter beskriver fenomenet “biofilm”. Vilka ord de använder för att försöka förklara fenomenet!¤ intressant klipp från biofilm i munnen (“plack”) på människa som visar dess komplexitet; https://www.youtube.com/watch?v=mPyL0-nlJ_4


¤ Begreppet “quorum sensing” https://sv.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing
Du skall kunna beskriva vad biofilm är. Vad som kännetecknar/karakteriserar fenomenet “biofilm”. Hur de kommunicerar (quorum sensing)….Varför de bildar “biofilm”?