Mål: Matspjälkning, Levern, Cirkulation

Du skall kunna:Matspjälkning (s.186-187, 194-205, 209) :


¤ Veta varför det heter “matspjälkning” och inte “matsmältning”! (lektion)


¤ Redogöra för olika strategier hos växtätare och hos köttätare (s.194-196)


¤ Du skall kunna argumentera för om människan är växt- eller köttätare! (lektion)


¤ Du skall kunna redogöra för spjälkningen av födan (s. 196-197 + 24-28 + 189-190 + lektioner).

-HUR sker spjälkningen av kolhydrater? lipider? proteiner?

-VAR sker spjälkningen?

-VILKA enzymer medverkar till spjälkningen?


¤ Beskriva födans väg (tänk Dig att du är en köttbulle!) genom hela matspjälkningssystemet, hela vägen från “mun” till “bakmun”. -Vad sker med dig (köttbullen)? (lektioner!)


¤ Något om fetma/sjukdomar relaterade till matspjälkning (s. 209-211 + lektion)
Levern: (s. 202 + 210-211)

¤ Leverns funktioner, s.202


¤ Leverns sjukdomar, symptom på sjukdomarna samt orsaker till sjukdomarna. (s. 209-211)


¤ Alkohol och levern, “alkoholkemi”: (lektion!)

-Kunna beskriva hur alkohol processas i levern

-Hur stor dos metanol är dödlig dos?


-Vilken är den molekylära förklaringen till att man blir “bakis” när man druckit sprit?

-Vilken är den molekylära förklaringen till att “alkisen” kan sluta dricka alkohol med hjälp av medicinen “antabus”?

-Vilken är den molekylära förklaringen till myten att “asiater inte tål alkohol” ?

-Vilken är den molekylära förklaringen till att man kan bli blind av alkoholn metanol?

-Vilken är den molekylära förklaringen till att man kan rädda synen/livet på en person som druckit metanol genom att “hälla i den sprit”?


Cirkulation (s.224-244):


¤ Beskriva cirkulationens olika funktioner (lektion + s. 224)


¤ Kunna beskriva olika typer av kretslopp hos olika djur (“evolutionärt perspektiv), hur många rum i deras hjärta samt om de är jämnvarma eller växelvarma (s. 225-228)


¤ Kunna rita upp en funktionell skiss av ett människohjärta så att man tydligt kan se hur blodet förs genom hjärtat. Även kunna namnen på de stora kärlen och klaffarna. (lektion, s. 230 + lab)


¤ Hjärtats elektriska aktivitet: Kunna beskriva hjärtats retledningssystem och EKG (s. 231 + lektion + lab). Veta vad som styr/påverkar pulsen.


¤ blodets sms: Kunna beskriva blodets sammansättning så noga som möjligt!


¤ reglering av blodflödet: Kunna redogöra för hur regleringen av blodflödet går till och I vilka situationer (6 exempel) som det kan bli kan det bli aktuellt.


¤ utbytet i kapillärerna: K§unna redogöra för utbytet mellan blodplasma/vävnadsvätska och cellplasma. Även rollen som lymfsystemet spelar (s. 241)


¤ Blodgrupper enl ABO- och Rh-systemet: (s. 237-238 + lektion och lab)


Du skall kunna “beskriva blodet” (ytproteiner på röda blodkroppar, antikroppar i blodplasman) hos de olika blodgrupperna i ABO- & Rh-systemet.


Du skall kunna redogöra för vilka blodgrupper som kan ge till de andra blodgrupperna (enl ABO- & Rh-systemet)


Du skall kunna redogöra för betydelsen av Rh-faktorn. De två riskerna...ärftligheten.


Du skall kunna redogöra för “Rh-profylax” (hur det går till, vad “tanken” med profylaxen är?)


Bloddoping/Höghöjdsträning: Kunna redogöra för olika metoder att manipulera antalet röda blodkroppar: Två lagliga metoder och två olagliga! (s.222 + https://sv.wikipedia.org/wiki/Bloddopning)


Hjärtats sjukdomar: Kunna redogöra för “sjukdomarna” åderförfetting, åderförkalkning, kärlkramp, hjärtinfarkt och hjärtstopp. Vad de beror på, vilka är riskfaktorerna?, behandling?. Kunna beskriva metoderna “ballongvidgning” och “by pass operation” lite mer ingående. Kunna beskriva hur man bör agera vid akut hjärtstopp!