Mål, Mikrobiologi, Na21cd


Bakterier:

¤ Du skall kunna beskriva hur en bakterie är uppbyggd (“rita en bakterie”)


¤ Du skall kunna beskriva 5 st “bra saker med bakterier” och 5 st “ dåliga saker med bakterier”


¤ Du skall kunna jämföra Prokaryota och Eukaryota organismer med avseende på likheter och skillnader. Minst 5 st likheter och 5 st skillnader!


¤ Du skall kunna göra en pedagogisk storleksjämförelse mellan bakterier, virus och Eukaryota celler


¤ Du skall ( ingående! ) kunna beskriva “fenomenet biofilm”!


¤ Antibiotika och antibiotikaresistens:

Du skall kunna:


a) -Vad är antibiotika?


b) -Hur fungerar antibiotika? (“fem mekanismer”)

c) Beskriva “problemet med antibiotikaresistens”!


d) Beskriva VARFÖR vi IDAG har detta problem med antibiotikaresistens?


(-Vilka historiska-, samhälleliga-, psykologiska-, ekonomiska-, biologiska- och/eller tekniska förklaringar finns det till varför vi idag har detta problem?)


¤ probiotika:

a) -Vad är probiotika?


b) -Hur fungerar Probiotika?¤ klassifikation av bakterier: Du skall kunna berätta hur man gör för att klassificera en viss bakterie. -Vad tittar man på? -Vad gör man? Du skall även kunna jämföra de olika metoderna med varandra med avseende på hur lång tid de tar att genomföra. Slutligen skall du kunna svara på VARFÖR det är viktigt att kunna klassificera bakterier!


¤ Gramfärgning: Du skall kunna redogöra för hur man gör en Gramfärgning (praktiskt) samt redogöra för vad som sker på molekylär- och cellulär nivå!