N22ac

DNA/Kromosomer:
¤ Mål,22 nov 2022

¤ Veckoplanering, 13 nov

¤ lab: DNA och kromosomer, 6 nov

¤ lektion: Metodik för att analysera genmutationer, 8 nov

¤ övning: Genmutationer och dess konsekvenser, 8 nov

¤ lektion: DNA-analys, 13 nov 

¤ lektion: Mer om DNA-analys, 27 novLIV”:¤ Mål,18 okt 2022
¤ Veckoplanering, 18 okt

¤ Att använda mikroskop och stereolupp

¤ lab: Mikroskop och Stereolupp, 29 aug

¤ HUr skriva labrapporter?

¤ lektion: Hur uppkom Liv på jorden? 5 sept
¤ äldsta kemiska fossil, 6 sept

¤ lektion: Hur fungerar Livet på molekylär nivå? 11 sept 2022

¤ lektion: proteiner, processer som styr Livet, 19 sept

¤ Hur kan man manipulera Livet? 19 sept

¤ lektion, Cellmembranets byggnad och fosfolipiden som modell, 20 sept

¤ lab: Osmos, 26 sept

¤ lektion: Förhållandet yta/volym, 4 okt

¤ lektion: Livets energi, 4 okt

¤ lektion: DNA-kromosomer, 18 okt