N22acEkologi:

¤ mall för logg bok, 29 mars

¤ lab:
Frön och Plankton, 29 mars

¤  lektion: Plankton, 3 april

¤ lektion: Frön och plantor, 17 april

¤ lektion: Allmänt om Ekologi, abiotiska faktoer, 24 april

¤ lab: Redovisa insamlad data (diagram och statistik), 5 maj

¤ lab: Hur man skriver labraport, 12 maj

¤ lab: "Beskrivande text" vs "Fihurtext", 30 maj Evolution:

¤ Mål: 21 mars 2023

¤ lektion: Naturligt urval, 17 jan

¤
lektion: Jämförande anatomi, 17 jan

¤ lab: Jämförande anatomi ("kycklingen"), 23 jan

¤ lektion: Arter och artbildning, 6 feb

¤ lab: Krabbor och Sniglar, 7 feb
 
¤ lektion: Fossil, 13 feb

¤ lab:
Tidlinje 1, Tidslinje 2, 21 feb

¤ lektion: Kambriska explosionen, kolonisation av land ,mm 7 mars 

¤ lektion:
Konvergent utveckling, 13 mars

¤ lab: Pappersfåglar, 14 mars 2023

¤ lektion: Människans utveckling, 20 mars


"DNA/Kromosomer/Genteknik":
¤ Mål, 5 dec 2022

¤ lab: DNA och kromosomer, 6 nov

¤ lektion: Metodik för att analysera genmutationer, 8 nov

¤ övning: Genmutationer och dess konsekvenser, 8 nov

¤ lektion: DNA-analys, 13 nov 

¤ lab: Meios och blod, 12 dec

¤ läxa: Växtproteiner och DNA-analys, 10 jan 2023
LIV”:

¤ Mål,18 okt 2022
¤ Veckoplanering, 18 okt

¤ Att använda mikroskop och stereolupp

¤ lab: Mikroskop och Stereolupp, 29 aug

¤ HUr skriva labrapporter?

¤ lektion: Hur uppkom Liv på jorden? 5 sept
¤ äldsta kemiska fossil, 6 sept

¤ lektion: Hur fungerar Livet på molekylär nivå? 11 sept 2022

¤ lektion: proteiner, processer som styr Livet, 19 sept

¤ Hur kan man manipulera Livet? 19 sept

¤ lektion, Cellmembranets byggnad och fosfolipiden som modell, 20 sept

¤ lab: Osmos, 26 sept

¤ lektion: Förhållandet yta/volym, 4 okt

¤ lektion: Livets energi, 4 okt

¤ lektion: DNA-kromosomer, 18 okt